Talasemi Nedir?

TALASEMİ (AKDENİZ ANEMİSİ) NEDİR?   Eski Yunancada ” Thalassa” kelimesi Deniz, “Emia” kelimesi Anemi anlamına gelmektedir. “Thalassaemia” ise (Akdeniz Anemisi) anlamına gelmektedir. Akdeniz bölgelerinde ve zamanla göçlerle yayılarak dünyanın birçok ülkesinde görülen ciddi bir kalıtsal kan hastalığıdır.  Talasemi (Akdeniz Anemisi) dünyada en sık görülen, aynı zamanda önlemi en kolay olan kalıtsal bir kan hastalığıdır. Talasemiden başka hiç bir hastalık yok ki, yaşam boyu hastaneye bağlı kalsınlar, doğumlarında her bebek gibi sağlıklı, canlı ve gürbüz doğan bu çocuklar, ileri ki aylarda solmaya başlar.  İlk tanı konulduktan sonra yaşam boyu takibe alınan bu hastalara her 3-4 haftada bir düzenli olarak kan vermek gerekir. Hastaneye geldiklerinde renkleri soluk, bitkin, halsiz ve huzursuz olan bu çocuklar hiçbir şeye ilgi göstermezken, kan takviyesi yapıldıktan sonra canlı, hareketli ve cıvıl cıvıl olan bu çocuklar oynamaya başlarlar.  Diğer Akdeniz ülkeleri, devletlerinin ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) desteğiyle Talasemi Kontrol Programları uygulayarak bu hastalıklarla aktif olarak mücadele etme yoluna gitmişlerdir.