Hatay Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Derneği Başkanı ve Talasemi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Burhan Kerimoğlu ‘’10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’’ dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamasın da insan haklarının korunup geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kerimoğlu ifadesinde şunlara yer verdi; Dünyanın bütün ülkeleri tarafından ortak bir değer olarak kabul edilen 10 Aralık 1948 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul görüp ilan edilen ”İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” olarak bütün insanların hiçbir ayrıma tabi olmadan sadece insan olmalarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu apaçık ortaya koymaktadır. Buna göre bütün insanlar; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, doğuş, tabiiyet ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu beyannamede ileri sürülen tüm hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde istifade etmelerinin sağlanması yoluna gidilmiştir. Günümüzde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ülkelerin bir iç sorunu olmaktan çıkarak günümüzde artık tüm insanlığın ortak bir sorunu haline gelmiştir. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusu öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda olmakla birlikte bu konu günümüzde sivil toplum kuruluşları, basın ve yayın organlarının da desteğiyle toplumun her kesiminin ortak işbirliğini gerektirmektedir.

Bu çerçeve içerisinde, insan hakları bilincinin tam olarak benimsenmesi ve uygulanması için gerekli sorumluluk duygusunun bireylerde özellikle sivil toplum kuruluşları, basın ve yayın organlarının gündeminde işlenecek olması bu bilincin toplumun her kesiminde aynı duygu ve düşüncelere yol açacağı gibi böylesi anlamlı bir günde kişilerin birbiriyle olan iletişimlerinde anlamlı mesajları da ortaya koymaktadır.

İnsan hakları evrensel beyannamesi demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin vazgeçilmez temel unsurlarının başında geldiği gibi her ülkenin kabul etmesi ve uygulaması gereken evrensel değerlerdir. Ülkemizde de yapılan çalışmalarla üst seviyelere çıkartılması için gerekli gayretler ortaya konulsa da içinde bulunduğumuz yüzyılda çağımızın, tartışmasız olgusu olan bu konu bazı ülkelerin, ekonomik ve sosyal sorunlarını çözüme kavuşturmakta yetersiz kalmalarından dolayı istenilen düzeyde mesafeler alamamıştır.

İnsan haklarının korunup geliştirilmesi, kamu güvenliğini tehdit eden bir unsur değil, bilakis bireylere onurlu bir yaşamın tüm koşullarının sağlaması adına kamu düzeninin, huzurun ve esenliğin teminatını da ortaya koyma mücadelesidir. İşte bu anlamlı ve özel günde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, bireylerin, özellikle de basın-yayın organlarının insanları, insan hakları konusunda bilgilendirmesi, kişilerin hak arama bilincinin geliştirilmesine yönelik önemli bir fırsat olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerden hareketle insan hak ve özgürlüklerinin her birey için korunup hayata geçirileceği bir dünya olmasını temenni ederken, ülkemiz ve dünya insanlarının ”10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü” en içten dileklerimle kutlar, saygılar sunarım.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir