HATODER Başkanı Burhan Kerimoğlu Engelli Sınavı İle İlgili Basın Açıklaması Yaptı.

baskanHatay Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Derneği (HATODER) Genel Başkanı Burhan Kerimoğlu, 2014 EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunlara değindi.

Geçtiğimiz senelerde 2012 yılı Nisan ayı içerisinde ilk kez Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) yapılmış ve bu sınava 60 bin civarında engelli vatandaşımız başvuru yapmıştı. Başvuru sonrasında yapılan sınavda 2012 yılı içerisinde 5 bin 300 atama, 2013 yılı içerisinde ise 5 bin 335 engelli personel ataması yapılarak toplamda iki yıl içerisinde ise 10 bin 635 engellinin ataması yapılmıştır. Yine bu sonuçlara göre 2014 yılı başlarında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalıştırılmak üzere 1620 engelli ataması yapılarak kamuda ki engelli açığının kapatılması yoluna gidilmiştir.

Resmi olarak iki yılda bir yapılması gereken ve geçerlilik süresini doldurmuş olan sınav için 7 Şubat 2014 tarihinde yeniden yayımlanan yönetmelik çerçevesinde “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” in Madde 4-ç bendin de yapılan tanımlamalar çerçevesinde engelli kişilerin doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının %40 veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporuyla  belgeleyenler için 27 Nisan 2014 tarihinde kısa adı EKPSS olan (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) yeniden yapılacaktır.

Sınav için müracaatlar; 24 Şubat 2014 tarihinde başlayacak ve 7 Mart 2014 tarihinde sona erecektir. Sınav müracaatları ve başvuruları ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine, Ortaöğretim Kurumlarına ve  www.osym.gov.tr adresi üzerinden internet ortamı üzerinden yapılacaktır.

Bu yıl yapılacak sınavlar da alınacak EKPSS sonuçları işçi alımlarında da geçerli olmakla beraber, sınavın geçerlilik süresi 2 yıl sayılacak ve her yıl Ocak ayında yerleştirme takvimi yeniden açıklanacaktır.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) de ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelliler sınavda almış oldukları puanlarına göre devlet memurluğuna atamaları yapılacaktır. İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engelliler ise devlet memuru kadrolarına yerleştirilmelerinde ise kura usulüne göre atamaları yapılacaktır.

Hatoder Genel Başkanı Burhan Kerimoğlu sözlerinin sonunda özellikle dikkat edilmesi gereken konuların başında; engellilerin aldığı eğitim düzeyi ne olursa olsun, atama haklarını elde edebilmeleri için muhakkak sınav müracaatlarını belirtilen tarihler arasında ilgili adresler üzerinden yapmalarının zorunlu olduğunu ve aksi takdirde hiçbir suretle sınav ve kura atamalarına giremeyeceklerini dile getirerek  adaylara başarılar diledi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir