HATODER Talasemi Ve Hemoglobinopatiler Kongresinden Dödü


Başkan Burhan Kerimoğlu kongre hakkında şu bilgilere yer verdi; Talasemi Federasyonu tarafından düzenlenen kongrenin bilim kurulu başkanlığını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Çocuk Hemataoloji Uzmanı Prof.Dr.Yeşim Aydınok’un ve düzenleme kurulu sekreterliğini ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Çocuk Hemataoloji Uzmanı Prof.Dr. Selma Ünal yaparken, düzenleme kurulunda ise ülkemizin çeşitli üniversitelerinden hematoloji dalında görev yapmakta olan öğretim görevlileri Gönül Aydoğan, Ali Bay, Zeynep Karakaş, Hakan Özdoğu, Naci Tiftik, Şule Ünal, Canan Vergin ve M.Akif Yeşilipek gibi   sayılır isimlerden oluşmuştur. Kongreye toplamda 192 kişi katılım sağlarken, bunlardan 94’ü hematoloji alanında ki hekimlerden oluşurken, diğer katılımcılar ise sağlık çalışanları, hasta ve hasta ailelerinin yanı sıra bu alanda ki STK temsilcileri olmuştur.Kongre süresince talasemi, orak hücre anemisi ve hemoglobinopatiler de   epidemiyoloji,  tarama ve önleme programı, patofizyoloji ve genotip-fenotip ilişkisi, klinik tanı ve tedavi prensipleri, transfüzyon etkinlik ve güvenliği, demir birikim mekanizmaları, riskleri ve kontrolü, komplikasyonların izlem ve yönetimi, kök hücre nakli ve yaşam kalitesi ve sosyal sorunlara yönelik konu başlıkları altında devam eden kongrede, bilimsel alanda 1 konferans, 15 oturum, 11 panel ve poster sunumları yer alır iken, hastalara yönelik multidisipliner   yaklaşımlar konusunda ise 3 konferans, 3 panel, 4 tartışma, 2 yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir. Kongrede ayrıca 1 açılış programı, 1 kapanış programı yer almıştır.Kongrenin açılış bölümünde ki konuşmacılardan biri olan Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Dr.Başak Tezel’in yanı sıra Sağlık Bakanlığının çeşitli üst düzey kademelerinde görev yapan yetkililerinden Dr.Serap Gönenç ve Elif Güler Kazancı da katılım sağlamakla birlikte ülke genelinde ki talasemi, orak hücre anemi hastalığı ve diğer hemoglobinopatiler konusunda detaylı bilgiler aktarmışlardır.     Ayrıca bakanlık olarak Hatay ilinde yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirerek bu konuda bir yol haritasının ortaya konduğuna ve erken dönemde yapılan taramalarının da önemine değinildi. Bunun yanı sıra ilerleyen süreçlerde kalıtsal kan hastalıklarını önleme programlarıyla ilgili yasanın Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından iyeniden güncellenmesi için çalışmalar başlatacaklarının da sinyallerini verdiler.Hatoder Başkanı Burhan Kerimoğlu ise Hatay ilinde uygulanmakta olan Hatay İli Hemoglobinopati Kontrol Stratejisi ve Eylem Planı hakkında sunum yaparak pilot il olan Hatay’da ki çalışmaların illere yaygınlaştırılması konusunda bilgiler aktarmıştır. Ayrıca program süresince hastalara yönelik multidisipliner yaklaşımlar konulu hasta oturumlarından bazılarına katılarak dernek olarak yaptıkları  çalışmaların yanı sıra  hasta ve hasta ailelerine yönelik çalışmalardan ve kamu kurum ve    kuruluşlarıyla olan ortak işbirliklerine değindi. Ayrıca dernek olarak yaptıkları projelere ve çalışmaları anlatmakla birlikte birçok bilimsel programa da katılarak hastalara yönelik son gelişmelerden oluşan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Kongre süresince Talasemi Federasyonu Başkanı Ali Kılıç, yönetim kurulu üyeleri, birçok dernek başkanı ve   konusun da uzman birçok öğretim elemanlarıyla bir araya gelen Başkan Kerimoğlu, il genelinde ki çalışmaları anlatarak, diğer STK temsilcileriyle bundan sonra ki süreçlerde ortak işbirliği yapmak için girişimlerde bulundu.Antalya Belek’te düzenlenen 2. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresine ise ilimiz genelin de hizmet vermekte olan sağlık alanında ki kamu kurum ve kuruluşunda görevli personellerin katılım sağlamasının yanı sıra kongreye yurt içinden hasta ve hasta aileleri de büyük ilgi gösterir iken özelikle ve yurt dışından Kıbrıs, Azerbaycan, Almanya, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi gibi ülkelerden hekimler ve sağlık çalışanlarının yanı sıra hasta ve hasta aileleriyle birlikte STK temsilcilerinin de katılımların olması ile konunun uluslararası boyutta ne denli önemli olduğuna   kongre sürecinde kez daha dikkat çekilmiştir.

Burhan KERİMOĞLU
HATODER BAŞKANI

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir