haber1

Hatay Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Derneği (HATODER) Başkanı Burhan Kerimoğlu

, yönetim kurulu üyeleri Esen Vural ve Esra Vural ile birlikte 20-23 Kasım 2014 tarihinde Çeşme-İzmir de düzenlenen 1. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresinin tamamlanması sonrasında Hatay’a döndüler.

Hatoder Başkanı Burhan Kerimoğlu kongre hakkında şu bilgilere yer verdi; Talasemi Federasyonu tarafından düzenlenen kongrenin bilim kurulu başkanlığını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Çocuk Hemataoloji Uzmanı Prof.Dr.Yeşim Aydınok yapar iken, düzenleme kurulu sekreterliğini Prof.Dr. Selma Ünal ve düzenleme kurulunda ise ülkemizin çeşitli üniversitelerinden hematoloji dalında görev yapmakta olan öğretim görevlilerinden Gönül Aydoğan, Ali Bay, Zeynep Karakaş,Yurdanur Kılınç, Hakan Özdoğu, Naci Tiftik, Şule Ünal, Canan Vergin ve M.Akif Yeşilipek gibi   sayılır isimlerden oluştu, kongreye toplamda 283 kişi katılım sağlarken, bunlardan 78 kişi alanında uzman öğretim üyeleri olmuştur.

Kongre süresince talasemi, orak hücre anemisi ve hemoglobinopatiler de   epidemiyoloji,  tarama ve önleme programı, patofizyoloji ve genotip-fenotip ilişkisi, klinik tanı ve tedavi prensipleri, transfüzyon etkinlik ve güvenliği, demir birikim mekanizmaları, riskleri ve kontrolü, komplikasyonların izlem ve yönetimi, kök hücre nakli ve yaşam kalitesi ve sosyal sorunlara yönelik konu başlıkları altında devam eden kongrede, bilimsel alanda 1 konferans, 15 oturum, 11 panel ve poster sunumları yer alır iken, hastalara yönelik multidisipliner   yaklaşımlar konusunda ise 5 konferans, 3 panel, 3 tartışma, 1 yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir. Kongrede ayrıca 1 açılış programı, 1 kapanış programı (gala gecesi) ve 1 şehir turu (Çeşme ve Alaçatı şehir gezileri) yer almıştır.

Kongrenin açılış bölümünde ki konuşmacılardan biri olan Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Dr.Sema Özbaş’ta ülkemizde ki  talasemi, orak hücre anemi hastalığı ve diğer hemoglobinopatiler konusunda detaylı bilgiler verdi ve bakanlık olarak Hatay ilinde yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ve bu konuda bir yol haritasının ortaya konduğuna ve erken dönemde yapılan taramalardan bahsederek erken dönem ki taramalarının da önemine değindi.

MKÜ Rektörlüğüne seçilerek, görevine yeni atanan erişkin hematoloji uzmanı Prof. Dr.Hasan Kaya’da kongre süresince orada bulunarak meslektaşlarıyla bir araya geldi ve il genelinde yapılan çalışmalardan bahsettiği gibi ‘’Erişkin Hemoglobinopatilerde Gebelik ve Sorunları’’ adı altında bilimsel programın oturum başkanlığını yaptı.

Hatoder Başkanı Burhan Kerimoğlu ise hastalara yönelik multidisipliner yaklaşımlar konulu hasta oturumlarından bazılarına katılarak dernek olarak il genelinde yaptıkları başlıca çalışmalardan özellikle hasta ve hasta ailelerine yönelik olanlardan, kamu kurum ve    kuruluşlarıyla olan ortak işbirliklerine, yaptıkları projelere ve çalışmalara değinerek, detaylı bilgiler aktardı ve ayrıca birçok bilimsel programa da katılarak hastalara yönelik son zamanlarda yapılan birçok çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Kongre süresince Talasemi Federasyonu Başkanı Ali Kılıç, yönetim kurulu üyeleri, birçok dernek başkanı ve   konusun da uzman birçok öğretim elemanlarıyla bir araya gelen Başkan Kerimoğlu, il genelinde ki çalışmalardan bahsetti ve Hatay ilinde ilerleyen zamanlarda bu konular üzerinde düzenlemeyi planladıkları kongre içinde destek istedi.

Bu yıl içerinde dernek olarak yaptıkları ‘’ Hatay İli Talasemi ve Orak Hücre Anemi Araştırma Raporu’’ kitabının da kongre çantasın da katılımcılara dağıtılmasından dolayı büyük takdir toplayan Hatoder Başkanı Kerimoğlu kitap konusunda katılımcılardan tam not aldığı gibi  Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Dr.Sema Özbaş ile de görüşme yapan Kerimoğlu Hatay ilinde ki çalışmaların desteklenmesini ve özellikle dernek tarafından talasemi ve orak hücre anemi hastaları için fayda sağlayacaklarına inandıkları birçok yazının sonuçlandırılması konusunda, karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için görüş alışverişin de bulundu.

Ayrıca 1. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresine ilimizden Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğünden, Antakya ve İskenderun Devlet Hastanesi Talasemi Merkezlerinden, hekim ve sağlık çalışanları da katılım sağlayarak kongreye en fazla katılım sağlayan ikinci il olma özelliğini de ortaya koymuştur. Kongreye yurt içinden ve yurt dışından hasta ve hasta aileleri de büyük ilgi gösterirken özelikle Kıbrıs, Azerbaycan, Almanya, İtalya gibi ülkelerden hasta katılımlarının olması da konunun ne denli önemli olduğuna bir kez daha dikkat çekmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir