Hasta ve Taşıyıcıların Evlenmesinde Olası Durum Tablosu