2223Hatay Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Derneği ve aynı zamanda Talasemi Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanlığını da yürüten Burhan Kerimoğlu geçtiğimiz hafta sonu Talasemi Federasyonun resmi davetlisi olarak 21-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen 2014 yılı yıl sonu değerlendirme toplantısına katıldı.

Kerimoğlu’nun verdiği bilgilere göre programın açılış konuşmasında Talasemi Federasyonu Genel Başkanı Ali Kılıç’ın kısa bir konuşma yaptı ve geçmiş yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da Türkiye genelinde ki talasemi ve orak hücre anemi hastalarının maddi ve manevi alanda yaşadıkları sorunlara federasyon olarak el uzattıklarını ve çözülmesi yönünde girişimlerde bulunduklarını, bunlarla beraber birçok eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılmanın yanında 2014 yılı Kasım ayı içerisinde Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu tarafından 1.Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresini düzenlediklerini bu kongreyle ulusal ve uluslararası alanda ülkemizin ve İzmir’in tanıtımına önemli katkı sağladıklarını dile getirdi ve ilerleyen zamanlarda ise bunu federasyona bağlı üye derneklerin bulunduğu illerde de düzenli olarak yapmayı planladıklarını ve bunda ki amaçlarının ise ülkemizin farklı illerinin tanıtımına katkı sağlamak olduğuna değindi ve bu yıl içerisinde ki çalışmalardan ise kısa  bilgiler  aktardı.

Hatoder ve Talasemi Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Kerimoğlu, özellikle dernek olarak 2014 yılı içerisinde Hatay ili genelinde ki hastaların eğitim, istihdam, engelli aylıkları, sosyal yardımlar ve etkinlikler, projeler, hasta bebek doğumlarının önlenmesi konusun da birçok çalışmalar yaptıklarına ve birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber ortak hareket ettiklerine değindi. Talasemi Federasyonun 2014 yılı içerisinde yapmış olduğu gelir ve gider hesaplarını da denetleme kurulu üyeleriyle birlikte inceleyerek karara bağladıklarını, dernek olarak bu yıl içerisinde yapmayı düşündükleri çalışmalardan da federasyon yönetimine bilgiler aktardı.

Başkan Kerimoğlu, talasemi federasyonun bu yıl yapmayı planladığı talasemi ve hemoglobinopatiler kongresinin Hatay ilinde yapılması yönünde birçok mantıklı ve geçerli sebeplerinin olduğuna değindi ve bu yönde çalışmalar başlatacaklarını, başlatılacak çalışmalarla ilimizin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlayacaklarını,  bununla birlikte birçok sağlık çalışanı, hasta, hasta ailesi, firma yetkilisinin ve daha birçok temsilcinin ilimizi tanıma fırsatı bulacağına inandığını söyledi ve iki günlük toplantı boyunca farklı illerden gelen federasyon yöneticileri ise talasemi konusunda illerinde yapılan ve dernekçe yapmakta oldukları çalışmalardan da bilgiler aktaran yetkililer, bu alanda yapılması gereken ortak çalışmaların önemine değinerek, birlikte hareket etmenin sağlayacağı faydalar üzerinde görüş birliğine vardılar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir