Başkanın Mesajı

Dünya’da, ülkemizde ve ilimizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan Talasemi (Akdeniz Anemisi) ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları genetik geçişli kalıtsal kan hastalıklarının başında gelmektedir. Yıllar yılı bu alanda birçok çalışmalar yapılmasına rağmen hala hasta bebek doğumlarının önüne geçmekte bazı eksikliklerimizi bertaraf edemediğimiz apaçık ortadadır. İlimiz genelin de 2000 civarında talasemi ve orak hücre anemi hastasının olması bunun en açık göstergelerini ortaya koymaktadır, bu oran neredeyse ülkemizde 5000 civarında ki hastanın yarıya yakınına sahip olduğumuzu göstermektedir.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak ülkemiz ve ilimiz genelinde birçok çalışmanın içerisinde olmak, birçok projeye imza atmak ve hayata geçirmek bizler için oldukça önemlidir. Yaptığımız işin insan sağlığına yönelik olması ayrı bir önem ortaya koymaktadır. İnsan sağlığının ruhen ve bedenen doğuştan gelen bu hastalıklarla yıpranmasına gönlümüzün el vermediğini de söylemek isterim.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kalıtsal kan hastalıklarını önlemek için dünyada halk eğitimlerine yönelik ciddi çalışmalar yapmakla birlikte bu alanda bu eğitimlere en büyük desteğinde sivil toplum kuruluşlarından olduğunu her defasında dile getirmektedir. Bizler de Hatay Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Derneği olarak her zaman sağlık, sosyal, eğitim vb. gibi faaliyetlerin içersinde beş yıla yaklaşan başkanlığım döneminde ciddi çalışmalar ortaya koymuş bulunmaktayız. Bununla birlikte üyelerimiz, hastalarımız, hasta ailelerimiz, sağlık çalışanlarımız ve bu işe gönül vermiş kişilerle ilimiz genelinde, hatta ülkemiz genelin de  talasemi ve orak hücre anemi hastalıkları konusunda oldukça mesafeler aldığımızın altını çizmek isterim.

Yaptığımız çalışmalar ile gün geçtikçe herkesin  bu hastalıklara olan bakışa açısında  değişimlerin olduğunu gözlemlemekte ve  bu konuda evlilik öncesi zorunlu olan talasemi kan testini erken bir dönemde yaptırmak için sağlık kuruluşlarına yönelen kişilerde artış olduğunu da fark etmekteyiz. Kişilerde erken dönemde tespit edilecek taşıyıcılık durumunun ortaya konulması ve taşıyıcılık konusunda yetkililerden almış oldukları bilgilerle kişilerin ilerleyen yaşamların da nasıl bir eşin seçilmesi konusunda önemli katkı sağlayacağına inanmaktayız.  Bu konulara hassasiyetle bakan uygun davranış sergileyen kişilerin giderek artış göstermesi,  hasta bebek doğumlarının önüne geçmede birinci önceliğimiz olmaktadır. Elbette ki bununla birlikte mevcut hastaların da maddi ve manevi alanda yaşadıkları sorunlarda yanlarında olmak dernek olarak bizlerin üstlenmiş olduğu temel görevlerin başında gelmektedir.

Bizler bu çalışmaları yaparken başta Hatay Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Mustafa Kemal Üniversitesi, bütün kamu, kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve özel sektör temsilcilerimizin  destekleri bizler için oldukça önemlidir, çalışmalarımız da bizlere destek olan katkı sağlayan herkese bir kez daha şükran ve minnetlerimizi sunar, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.