Amacımız

  • Toplumsal bir halk sağlığı sorunu olan hemoglobinopatilerin (talasemi ve orak hücre anemi hastalıklarını) halka tanıtmak,
  • Talasemili ve orak hücre anemili hasta bebek doğumlarını kontrol altına almak ve önlemek,
  • Bu konularda halk eğitimlerini yapmak, geniş kitlelere ulaşarak hastalıkların tanıtılması sağlamak,
  • Kişiler de merak uyandırarak evlenmeden önce taşıyıcısı olup olmadıkları konusunda, erken dönemde sağlık kuruluşlarına yönelmelerini ve tetkik yaptırmalarını sağlamak,
  • Talasemi ve orak hücre anemi hastalıkları konusunda bilgi sahibi olan kişilerin evlilik kararı almadan önce evlilik yapacakları kişilerde bu alanda dikkat etmeleri gereken konularda fikir sahibi olmalarını sağlamak,
  • İki taşıyıcının evlenmesi durumunda, kişinin gebelik döneminde uyması gereken sağlık tedbirlerine dikkat çekmek,